Не переведеные беседы ОКК II год 1923 год

Не переведеные беседы ОКК II год 1923 год

Общ окултен клас ІІ година (1922–1923)

  1. Правила за Окултната школа  1 октомври 1922 г.
  2. Работа на окултните сили 29 април 1923 г.
  3. Правилно разпределение на енергиите 13 май 1923 г.
  4. Закон за контрастите 20 май 1923 г.
  5. Упътване 8 юли 1923 г.
  6. Абсолютното малко и абсолютното велико  12 юли 1923 г.
  7. Ученикът трябва да разбира 12 юли 1923 г.

Comments