Братские песни

Песни в исполнении Симеона Симеонова

Духай ветре исп. Огнян Николов

"Песни Учителя" — Песенник от издательства "Белое Братство"

"Музыкальные оккультные упражнения от Учителя Беинса Дуно — Песенник издан "Издательской группой "Слово Учителя"

Пояснительные Замечания относительно слов и музыки песен.

Ноты песен

В алфавитном порядке

2. Излязъл е сеяч

3. Братство, единство

4. Ще се развеселя

5. Изгрява ден тържествен

6. Благославяй

7. Събуди се, братко

8. Любовта е извор

9. Стани, стани!

10. Страдна душо

11. Изгрей ти, мое Слънце

12. Шуми

13. При източника

14. Напред да ходим

15. На Учителя

16. Милосърдието

17. Сърдечен зов

18. Благословен Господ

19. За Небесния цар

20. Време е да вървим

21. Поздрав на Учителя

22. Сине мой, пази Живота

23. Росна капка

24. Аз съм бялото кокиче

25. Напред, чада, напред

26. Славейчета горски

27. Небето се отваря

28. О, Учителю благати

29. Дързост в Христа

30. Слава Божия

31. Към Сион

32. Слънцето на Любовта

33. Ти Си проявената Любов

34. Идват дни на Радост

35. Към Рила

36. Псалом 91

37. На белия цвят

38. На Христа запейте

39. Нови дрехи

40. Дишай дълбоко

41. Ангел вопияше

42. Тайната вечеря

43. Тебе поем

44. Песен на гласните букви

45. Фир-Фюр-Фен

46. Изгрява Слънцето

47. Сила жива, изворна

48. Благост

49. Сладко, медено

50. Блага дума

51. Аум

52. Венир Бенир

53. Сила жива

54. Скръбта си ти кажи

55. Грее, грее

56. Духът Божи

57. Махар Бену Аба

58. В мрак, в тъмнота

59. В зорите на Живота

60. Бог е Любов

61. Вехади

62. Вечер, сутрин

63. Имаше человек

64. Кажи ми Ти Истината

65. Благата песен виж "Кажи ми ти Истината"

66. Мусала

67. Ходи, ходи

68. Тъги, скърби

69. Светъл ден

70. Нева санзу

71. Киамет Зену

72. Давай, давай

73. Мисли, право мисли

74. В начало бе Словото

75. Вдъхновение

76. Добър ден

77. Весел ти бъди

78. Запали се огънят

79. Бершид Ба

80. Малкият извор

81. Всичко в Живота е постижимо

82. Тъги, скърби са богатство

83. Духът ми шепне това

84. Сила, Живот, здраве

85. Красив е Животьт

86. Химн на Великата душа

87. Песен на зората

88. При всичките условия

89. Мога да кажа

90. Аз смея да кажа

91. Да имаш вяра

92. В пустинята на живота

93. Мога да любя

94. Сила, здраве е богатство

95. Зов на планината

96. Цветята цъфтяха

97. Той иде

98. Песен на светлия път

99. Доще ден

100. Там далече

101. Денят иде

102. Пролет

103. Подмладяване

104. Буря

105. Ранен час

106. Радост и скръб

107. Пролетна песен

108. Слънчева песен – Пчелна мушичка

109. Студът всичко дава

110. Езикът на Живата Природа

111. Правда

112. Скитах се по гори и планини

113. Обетована земя

114. Аин фаси

115. Духай, ветре

116. А бре, синко

117. Бащина песен – Угледна мома

118. Ставай, дъще

119. Българска рапсодия

120. Българска идилия

121. Не ли думах

122. Радост за душата

123. Мирът иде

124. Мирът иде II

125. Духай, ветре II

126. Марш на Светлите сили

127. Берхан-Ази

128. Песен на детето

129. Малкият планински извор

130. Бог е Любов II

131. Кажи ми, светли Божи лъч

132. Към „Фир-Фюр-Фен”

133. Кажи ми Ти Истината II

134. Кажи ми Ти Истината III

135. Свобода е потребна за душата

136. Вяра светла

137. Вяра светла II

138. Вяра светла III

139. Милост, благост

140. Аз мога да дишам

141. Играта на поточето

142. Малката буболечица

143. Да бих Те слушал

144. Слушам

145. Радост

146. Писмото

147. Ме-хейн

148. Житно зърно

149. Изворче

150. Молитва (Чуй, Господи)

151. Молитва (Господи, Ти Си)

152. Песен за двете сестри

153. Пролетна песен

154. Десет теми

155. Мелодия 1 - Красив Живот

156. Мелодия 2 - В радостта на деня

157. Мелодия З

158. Мелодия 4 - Озарение

159. Гласът на Живия Господ

160. Новото Битие

Първи Божествен ден

Втори Божествен ден

Трети Божествен ден

Четвърти Божествен ден

Пети Божествен ден

Шести Божествен ден

Седми Божествен ден

161. Вътрешният глас на Бога

162. Една вечна Истина

163. Химни на Слънцето

164. Молитва (Вярвам в Тебе)

165. Божията Любов ме озари

166. Песента на Ангелите

167. Господи, колко Те обичам!

168. Кажи ми, светли Божи лъч II

169. Моето Слънце днес ще изгрее

170. Ти ще сполучиш в Живота

171. Зора на Новия живот

172. Отче наш

А бре, синко

Аз мога да дишам

Аз смея да кажа

Аз съм бялото кокиче

Аин фаси

Ангел вопияше

Аум

Бащина песен – Угледна мома

Берхан-Ази

Бершид Ба

Блага дума

Благата песен виж "Кажи ми ти Истината"

Благославяй

Благословен Господ

Благост

Бог е Любов

Бог е Любов II

Божията Любов ме озари

Братство, единство

Буря

Българска идилия

Българска рапсодия

В зорите на Живота

В начало бе Словото

В пустинята на живота

Вдъхновение

Венир Бенир

Весел ти бъди

Вехади

Вечер, сутрин

Време е да вървим

Всичко в Живота е постижимо

Вътрешният глас на Бога

Вяра светла

Вяра светла II

Вяра светла III

Гласът на Живия Господ

Господи, колко Те обичам!

Грее, грее

Да бих Те слушал

Да имаш вяра

Давай, давай

Денят иде

Десет теми

Дишай дълбоко

Добър ден

Доще ден

Духай, ветре

Духай, ветре II

Духът Божи

Духът ми шепне това

Дързост в Христа

Една вечна Истина

Езикът на Живата Природа

Житно зърно

За Небесния цар

Запали се огънят

Зов на планината

Зора на Новия живот

Зората на Новия живот

Играта на поточето

Идват дни на Радост

Изворче

Изгрей ти, мое Слънце

Изгрява ден тържествен

Изгрява Слънцето

Излязъл е сеяч

Имаше человек

Кажи ми Ти Истината

Кажи ми Ти Истината II

Кажи ми Ти Истината III

Кажи ми, светли Божи лъч

Кажи ми, светли Божи лъч II

Киамет Зену

Красив е Животьт

Към „Фир-Фюр-Фен”

Към Рила

Към Сион

Любовта е извор

Малката буболечица

Малкият извор

Малкият планински извор

Марш на Светлите сили

Махар Бену Аба

Мелодия 1 - Красив Живот

Мелодия 2 - В радостта на деня

Мелодия 4 - Озарение

Мелодия З

Ме-хейн

Милост, благост

Милосърдието

Мирът иде

Мирът иде II

Мисли, право мисли

Мога да кажа

Мога да любя

Моето Слънце днес ще изгрее

Молитва (Вярвам в Тебе)

Молитва (Господи, Ти Си)

Молитва (Чуй, Господи)

Мусала

На белия цвят

На Учителя

На Христа запейте

Напред да ходим

Напред, чада, напред

Не ли думах

Небето се отваря

Нева санзу

Нови дрехи

Новото Битие

Първи Божествен ден

Втори Божествен ден

Трети Божествен ден

Четвърти Божествен ден

Пети Божествен ден

Шести Божествен ден

Седми Божествен ден

О, Учителю благати

Обетована земя

Отче наш

Песен за двете сестри

Песен на гласните букви

Песен на детето

Песен на зората

Песен на светлия път

Песента на Ангелите

Писмото

Подмладяване

Поздрав на Учителя

Правда

При всичките условия

При източника

Пролет

Пролетна песен

Пролетна песен (Ето пристига...)

Псалом 91

Радост

Радост за душата

Радост и скръб

Ранен час

Росна капка

Светъл ден

Свобода е потребна за душата

Сила жива

Сила, Живот, здраве

Сила, здраве е богатство

Сине мой, пази Живота

Скитах се по гори и планини

Скръбта си ти кажи

Слава Божия

Славейчета горски

Сладко, медено

Слушам

Слънцето на Любовта

Слънчева песен – Пчелна мушичка

Ставай, дъще

Стани, стани!

Страдна душо

Странник съм в този свят

Студът всичко дава

Събуди се, братко

Сърдечен зов

Тайната вечеря

Там далече

Тебе поем

Ти Си проявената Любов

Ти ще сполучиш в Живота

Той иде

Тъги, скърби

Тъги, скърби са богатство

Фир-Фюр-Фен

Химн на Великата душа

Химни на Слънцето

Ходи, ходи

Цветята цъфтяха

Шуми